Een ventilatiesysteem C+ is een ventilatiesysteem dat ontworpen is om de luchtkwaliteit in een gebouw te verbeteren door zowel natuurlijke ventilatie als mechanische ventilatie te combineren. Het doel is om een constante toevoer van frisse buitenlucht te garanderen, terwijl tegelijkertijd vocht en verontreinigende stoffen uit de binnenlucht worden afgevoerd. Hier is hoe een ventilatiesysteem C+ over het algemeen werkt.

Een ventilatiesysteem C+ is een ventilatiesysteem dat ontworpen is om de luchtkwaliteit in een gebouw te verbeteren door zowel natuurlijke ventilatie als mechanische ventilatie te combineren. Het doel is om een constante toevoer van frisse buitenlucht te garanderen, terwijl tegelijkertijd vocht en verontreinigende stoffen uit de binnenlucht worden afgevoerd. Hier is hoe een ventilatiesysteem C+ over het algemeen werkt:

  • Natuurlijke ventilatie: ventilatiesysteem C+ maakt gebruik van natuurlijke luchtstromen om frisse lucht het gebouw binnen te laten. Dit kan gebeuren via openingen zoals ramen, deuren, roosters en andere ventilatieopeningen die zich aan verschillende kanten van het gebouw bevinden. Deze natuurlijke ventilatie zorgt voor een basisventilatie zonder dat er elektriciteit nodig is.
  • Mechanische ventilatie: in aanvulling op de natuurlijke ventilatie, omvat een ventilatiesysteem C+ ook mechanische ventilatie. Dit houdt in dat er ventilatoren worden geïnstalleerd die lucht actief afvoeren uit bepaalde ruimtes, zoals keukens, badkamers en toiletten. Deze mechanische ventilatie zorgt voor een constante luchtafvoer en kan worden aangepast aan de behoeften van de ruimte.
  • Regelbaarheid: ventilatiesysteem C+ is doorgaans voorzien van regelsystemen, zoals sensoren voor luchtkwaliteit, vochtigheid en temperatuur, om de werking van het ventilatiesysteem te optimaliseren. Wanneer de sensoren detecteren dat de luchtkwaliteit verslechtert of dat er vochtproblemen zijn, kan het systeem automatisch meer lucht afvoeren of verse lucht toevoeren.