Een ventilatiesysteem C met mechanische afzuiging is een ventilatiesysteem dat voornamelijk ontworpen is voor het afvoeren van vervuilde lucht uit een gebouw. Dit systeem wordt vaak gebruikt in woningen en gebouwen waar geen mechanische toevoer van verse lucht plaatsvindt, wat betekent dat de toevoer van frisse lucht op natuurlijke wijze gebeurt via roosters, kieren en ramen.

Hier is hoe een dergelijk systeem meestal werkt:

  • Mechanische afzuiging: in een systeem C wordt lucht mechanisch afgezogen uit specifieke ruimtes in het gebouw, zoals keukens, badkamers en toiletten. Er zijn afzuigventilatoren geïnstalleerd in deze ruimtes die de lucht naar buiten blazen via afvoerkanalen.
  • Luchtafvoerkanalen: het systeem is voorzien van luchtafvoerkanalen die de afgezogen lucht vanuit verschillende ruimtes verzamelen en naar één centrale afvoerleiding leiden. Deze afvoerkanalen zijn meestal verborgen in de muren, vloeren of plafonds van het gebouw.
  • Natuurlijke luchtaanvoer: in een systeem C wordt de verse lucht niet mechanisch aangevoerd. In plaats daarvan wordt verse lucht op natuurlijke wijze via openingen, roosters of kieren in het gebouw getrokken. Deze openingen bevinden zich meestal in de woonkamer, slaapkamers en andere leefruimtes.
  • Drukverschil: het systeem werkt op basis van het principe van drukverschil. Wanneer de afzuigventilatoren in werking zijn, creëren ze een negatieve druk in de afgezogen ruimtes. Hierdoor wordt de lucht vanuit andere delen van het gebouw naar deze ruimtes gezogen. Deze luchtcirculatie helpt bij het verwijderen van vocht, geuren en verontreinigingen uit de afzuigzones.
  • Regelbaarheid: ventilatiesysteem C kan meestal worden geregeld door middel van schakelaars of sensoren. Bewoners kunnen de afzuigsnelheid handmatig aanpassen of de ventilatie kan automatisch worden geregeld op basis van vochtigheids- en temperatuursensoren.

Het belangrijkste doel van een systeem C is om de luchtkwaliteit in een gebouw te verbeteren door vervuilde lucht af te voeren en frisse lucht binnen te laten. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de luchtafvoer en -invoer goed in balans zijn om een effectieve werking te garanderen en om te voorkomen dat er te veel warmteverlies optreedt. Periodiek onderhoud is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de afzuigventilatoren en kanalen goed blijven functioneren.

werking ventilatie type C