Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

di-vrij: 9u - 12:30u / 13:30u - 18u
zat: 9u - 16u
gesloten op ma, zon en feestdagen

Zoek een toonzaal in je buurt

Voor sommige toepassingen op deze website worden je persoonlijke gegevens gevraagd: o.a. in het contactformulier, bij de aanvraag voor de "Praktische Gids voor de Slimme Zelfbouwer", aanvraag MijnBudget en in de formulieren van MyEasykit.

Easykit verbindt zich ertoe deze gegevens op een zorgvuldige manier te behandelen. Je persoonlijke gegevens komen in een adressenbestand terecht dat uitsluitend door Easykit wordt gebruikt. We beveiligen de toegang ertoe zodat uw privacy maximaal gewaarborgd blijft. En we raadplegen dit adressenbestand alleen om de relatie met onze zelfbouwers te onderhouden. Je gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derde partijen.

We volgen daarmee de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Deze wettelijke bepaling geeft jou het recht om al je gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen of te laten schrappen.

Vind jouw toonzaal

Spaar tijd

Haal meer uit je bezoek aan de toonzaal

Lees meer

Toonzalen